Loading... Loading...

CROMECH MAKİNA olarak bizler;

Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak, sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamayı,

Ofis yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmayı,

Tüm atıklarımızı minimuma indirmeyi, kirliliği kaynağında önlemeyi, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmayı,

Çalışanlarımıza, tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmeyi,

Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,

Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri yapmayı taahhüt ediyoruz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ